Urbanizam

i stanovanje

Naša vizija prostornog razvoja Zagreba temelji se na načelima socio-ekonomske pravednosti, demokratizacije upravljanja javnim prostornim resursima i uključivanja javnosti u procese donošenja planova. Razvijat ćemo grad otporan na klimatske promjene s prostornim planovima koji su ogledalo potreba njegovih stanovnica i stanovnika. Gradska zemljišta u svim dijelovima grada zalog su za efikasnu i ekonomičnu gradnju stanova, vrtića, škola…, okruženih zelenim površinama. Zagreb vidimo kao policentričan grad u kojem su osnovni prioriteti oživljavanje kvartovskih podcentara i ravnomjeran razvoj svih dijelova. Planiramo grad koji svima pruža dovoljno zelenila, vrtića, škola, zdravstvenih, sportskih i kulturnih sadržaja te dostupan i efikasan javni prijevoz. 

Obnova grada kreće od načela pravednosti u kojem podjednaku pažnju posvećujemo svima čiji su domovi stradali u potresu, a obnovu središta grada ćemo planirati i provoditi s ciljem povratka života i zaustavljanja iseljavanja. Naš plan je Zagreb koji se ne boji svoje budućnosti i u kojem će se racionalno i pravično upravlja javnom imovinom, grad u kojem nadležne institucije donose strategiju razvoja u suradnji sa svim zainteresiranim stranama, a posebno građanima i građankama,  što je jamstvo  otpornosti na sve izazove!

Imovina grada

Grad Zagreb u svom vlasništvu ima stanove, poslovne prostore i zemljišta. Dosad je ta imovina bila neiskorištena, podiskorištena, privatizirana te u znatnom dijelu  završavala u rukama onih koji nemaju pravo njome upravljati. Napravit ćemo zaokret u upravljanju tom imovinom tako da ona postane zalog za ekonomski odgovoran, socijalno pravedniji i ravnomjeran razvoj grada. Gradska imovina konačno će kao imovina koja pripada svima nam poslužiti svima, što će posljedično rezultirati manjim brojem zatvorenih lokala, zapuštenih zemljišta i praznih stanova. Stoga ćemo usredotočiti na sljedeće ciljeve:

 • Prekinut ćemo praksu daljnje privatizacije gradske imovine i omogućiti da svi gradski poslovni i stambeni prostori služe svojoj svrsi s naglaskom na prekid prakse netransparentne i koruptivne zamjene javnog gradskog zemljišta za privatno.
 • Podaci o stvarnom stanju, trenutnom korištenju, cijeni najma, trajanju ugovora i raspoloživosti bit će javno dostupni radi bržeg, pravednijeg i lakšeg najma gradskih poslovnih prostora i lokala; to se prvenstveno odnosi na središnje kvartovske zone, ključne za oživljavanje gradskih podcentara i njihov razvoj u mjesta susreta.
 • Izradit ćemo registar gradskog zemljišta pogodnog za neprofitnu stambenu izgradnju i raspisati natječaj za pravo građenja na tim lokacijama s dugoročnim ciljem povećanja stambenog fonda u javnom vlasništvu. 
 • Demokratizirat ćemo upravljanje gradskim zemljištem kroz model zemljišnih zaklada, tako da će se dio javnog zemljišta koristiti za neprofitnu stambenu izgradnju, a zakladom će zajednički upravljati Grad, stanarke i stanari te civilni sektor. 
 • Izgradnja i uređivanje prostora velikih gradskih područja u javnom vlasništvu, poput Gredelja, Zagrepčanke (Klaonice) i Bloka Badel, u kojima se moraju omogućiti javni sadržaji i servisi dostupni svima, javno najamni stanovi kao i privatne investicije.
 • Izradit ćemo registar dostupne gradske stambene imovine, urediti prazne stanove i dati ih u najam obiteljima  s liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje.
 • Stabliziranjem gradskih financija stvorit ćemo preduvjete za dugoročni program stjecanja nove gradske imovine u dijelovima grada u kojima nedostaju javni sadržaji i servisi.

Prostorno planiranje

Zagreb zaslužuje novu generaciju prostornih planova i zaokret od dosadašnjeg netransparentnog i zastarjelog načina donošenja prostornih planova koji je iz procesa isključivao građanke i struku, a čestim uključivao koruptivne radnje. Dosadašnju praksu točkastog planiranja grada zamijenit ćemo strateškom, a javne će rasprave konačno postati mjesto susreta zainteresirane i stručne javnosti u cilju zaštite javnog interesa i društveno-ekonomskog razvoja grada. Zagreb vidimo kao policentričan i ravnomjerno razvijen grad u kojem svaku novu izgradnju prati razvoj infrastrukture, grad u kojem se naselja planiraju, a ne prepuštaju stihiji. U tom smislu vodit ćemo se sljedećim ciljevima:

 • izrada novih planskih podloga za novi Generalni urbanistički plan Zagreba i Sesveta, u skladu s principima ravnomjernog razvoja i participativnosti;
 • izrada detaljnih prostornih studija za pojedine dijelove grada uz sudjelovanje građana i građanki te uključivanje mjesne samouprave u participativne procese s naglaskom na razvoj podcentara, infrastrukture i javnih servisa u kvartovima s ciljem podizanja kvalitete  života van centra grada;
 • plan urbane sanacije u za to određenim dijelovima grada s ciljem značajnog unapređenja komunalne infrastrukture na područjima legalizirane izgradnje;
 • zaokret u pregovaranju o mogućim urbanističkim planovima i investicijama u sklop gradskih projekata: pregovori s potencijalnim investitorima vode se iz pozicije interesa grada, a ne isključivo investitora;
 • očuvanje i razvoj novih zelenih površina s ciljem stvaranja zelenih koridora i veće otpornosti grada na klimatske promjene;
 • stroga kontrola pri izdavanju građevinskih dozvola, uz usklađen odnos između nove izgradnje i javnih servisa te prometne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture.

Stanovanje

Po troškovima stanovanja danas je Zagreb jedan od najskupljih europskih gradova u odnosu na prosječna primanja stanovnika. Uz to u našem gradu najmoprimci često ne uživaju nikakvu zaštitu od uznemiravanja i protupravnih deložacija. Zagreb nudi premalo javnih stanova za najam, dok je s druge strane dosad bilo gotovo nemoguće graditi priuštive stanove po načelima neprofitne stambene izgradnje (primjerice udruživanjem u stambene zadruge). Rezultat toga je veliki broj mladih koji se ne mogu osamostaliti, a mnoge obitelji žive na granici siromaštva zbog visokih troškova najma ili kreditnog opterećenja. Postojeći neodrživi trend preokrenut ćemo gradnjom javnih stanova za najam, ukidanjem prakse privatizacije postojećeg fonda javnih stanova, omogućavanjem neprofitne gradnje u programima stambenog zadrugarstva i reguliranjem odnosa na tržištu najma. Vodit ćemo se sljedećim ciljevima:

 • Izvršit ćemo reviziju poslovanja Zagrebačke stanogradnje d.o.o. te unaprijediti sustav održavanja stambenih zgrada kroz učinkovitiji rad Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva, te poticati energetsku i konstrukcijsku obnovu.
 • Prekinut ćemo  praksu gradnje velikih javnih stambenih naselja na rubovima grada i ravnomjerno rasporediti plan javne stambene gradnje po četvrtima.
 • Izradit ćemo pravilnik o neprofitnoj stanogradnji da bi se po modelu stambenog zadrugarstva omogućilo partnerstvo između Grada te građana i građanki u izgradnji priuštivih stambenih jedinica; njime će Grad omogućiti pravo gradnje na javnom zemljištu, a izuzećem cijene zemljišta i dijela profita investitora cijena stanova bit će znatno povoljnija.
 • Osnažit ćemo ulogu stanarki i stanara najmoprimaca u javno-najamnim stanovima u upravljanju fondom javnih stanova.
 • U sklopu gradske uprave osnovat ćemo službu za praćenje stanja na tržištu najma kojoj se mogu za savjete obratiti i najmoprimci i najmodavci, pri čemu će služba kontrolirati ugovore o najmu stana, te poticati potpisivanje ugovora i zaštitu najmoprimaca.
 • Uvest ćemo poticajne mjere za najmodavce za dugoročne ugovore s najmoprimcima u svrhu smanjivanja i dugoročne stabilizacije cijene stanovanja u Zagrebu. 
 • Proširit ćemo pomoć pri plaćanju najamnine egzistencijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima s minimalnim prihodima s ciljem poboljšanja njihovog standarda. 
 • Poticat ćemo vraćanje stanova u sustav dugoročnog najma stanova i smanjivanje broja stanova koji se kratkoročno iznajmljuju posjetiteljima.
 • Uvest ćemo mjere s ciljem smanjivanja broja neuseljenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu.