Gradska četvrt

Trešnjevka – sjever

Gradsku četvrt Trešnjevka sjever stanovnici opisuju kao odličnu lokaciju za život, dovoljno blizu gradskog središta, ali i s dostatnim karakteristikama mirnijeg kvartovskog života. Nažalost, taj dojam nestaje zbog ubrzanog tempa izgradnje koji donosi klasične boljke spoja supstandardne izgradnje obiteljskih kuća i preizgrađenosti na velikim parcelama. Međusobno isprepleteni problemi komunalne infrastrukture koja ne prati izgradnju, manjak obrazovnih kapaciteta i izvannastavnih sadržaja, nedostatak parkirališta te pretjerana betonizacija, zbog koje je Trešnjevka postala četvrt s najmanje zelenila u gradu, uzrokuju sve više nezadovoljstva kvalitetom života. Kao posebno vidljive probleme građanke i građani ističu nesustavno gospodarenje otpadom i iznimno loše i neredovito održavanje čistoće ulica.

Trešnjevka je karakteristična i po tome što se njezinim istočnim i sjevernim dijelom prostire željeznička pruga, a kroz središte četvrti prolazi i tramvajska linija na kojoj je intenzivan promet zbog Remize na Ljubljanici. Iako bogatstvo sportskih objekata omogućava stanovništvu bavljenje nogometom, plivanjem, hokejom na ledu i travi, klizanjem, ragbijem i košarkom, sportska infrastruktura godinama se ne održava i ne služi građankama i građanima. 

U gradskoj četvrti djeluju Centar za kulturu Trešnjevka (CeKaTe), Gradsko kazalište Trešnja i Tehnički muzej Nikola Tesla, no upravo su nezavisne kulturne inicijative pokazale da nedostaje kulturnih sadržaja te da postoji potreba za razvojem punog potencijala na području kulture.

Možemo! i Zagreb je NAŠ! na području Trešnjevke sjever poboljšat će kvalitetu života njezinih stanovnika, i to upravo u suradnji s građankama od kojih su mnoge i u anketi istaknule više problemskih točaka svoje gradske četvrti.

Revitalizacija

Tratinska ulica nekoć je vrvjela trgovinama i obrtima, a danas je neugledna, puna neiskorištenih lokala. Zbog loše prometne regulacije, zakrčena je parkiranim automobilima i kantama za smeće i stoga je nesigurna za pješakinje i bicikliste. Postupno je potrebno oživiti taj prostor tako da se zapušteni lokali koji su u gradskom vlasništvu povoljno ponude u najam i urede za obrte, udruge i sl.

Donijet ćemo dugoročan sveobuhvatni plan revitalizacije zapuštenih lokala te promicati kulturne sadržaje i inkluzivne programe.

Trg Krešimira Ćosića neuređen je i zapušten već desetljećima – posljednje značajnije uređenje bilo je za Univerzijadu 1987. Na trgu ćemo zamijeniti vidljivo oštećene podne ploče i dotrajale klupe te urediti okolno zelenilo, a jedan od prioriteta bit će i sanacija krova dvorane Doma sportova. S obzirom na dnevnu cirkulaciju ljudi, prostor ćemo učiniti ugodnijim za igru, boravak i kretanje prolaznica i prolaznika. Moguće kratkoročno rješenje kojim bi se revitalizirao cjelokupni prostor trga jest obnova na temelju inovativnog arhitektonskog rješenja koje podrazumijeva mogući skate-park, košarkaško igralište i dodatne sadržaje koji će unaprijediti, ali ne i nagrditi, strukturu tog (sportskog) trga.

Jedan je od gorućih problema Trešnjevke zapuštenost Trešnjevačkog trga i Tržnice Trešnjevka. Ključni su problemi tržnice, koja je uz Dolac najveća zagrebačka tržnica, dotrajalost i zapuštenost infrastrukture te nedostatak parkirališnih mjesta što uzrokuje česte prometne kolapse, pogotovo u jutarnjim satima kada je tržnica i najživlja. Tezge nisu natkrivene što otežava rad u svim vremenskim uvjetima, a prilazne su površine u toliko lošem stanju da je sjeverni plato postao opasan za kretanje. Slične probleme dijeli i šira cjelina, odnosno Trešnjevački trg koji je također toliko zapušten da ga je teško više i doživljavati kao trg jer, osim nedavne obnove Parka Zvonimira Milčeca, nije sustavno održavan već godinama. Realizirat ćemo jednu od studija rekonstrukcije tržnice i trga i to onu koja na javnom savjetovanju sa stanovnicama i stanovnicima Trešnjevke dobije najveću podršku.

Remiza na Ljubljanici i okolni kompleks zgrada u Ozaljskoj ulici zahtijevaju obnovu i uređenje. Naime u taj se prostor nije ulagalo 50 godina, još od otvorenja bivše Name 1972. godine! On je pak iznimno važan za prometnu protočnost, ali i za okupljanje građanki i građana, stoga je bitno urediti ga što prije bez drastičnog narušavanja originalnog izgleda kako bi ostao spoj tradicije i modernog, održivog urbanizma. Potrebno je što prije postaviti pristupne rampe prema okretištu za osobe s invaliditetom i kontrolirati “divlje” parkiranje. Zbog velikog potencijala tog prostora kao mjesta događanja i okupljanja, svojevrsnog trga, bit će dijelom sveobuhvatnog urbanističkog plana.

Na području četvrti velik su problem zapušteni i napušteni objekti među kojima se ističu kompleks nekadašnje tvornice svile (Bubara) i zgrada nekadašnje Tvornice konfekcije Vesna, brojni bivši tvornički objekti, hotel za samce, tzv. Sahara, u Voltinom naselju te niz manjih privatnih objekata širom Trešnjevke. Budući da ti objekti propadaju, a neki među njima su i industrijska baština koju treba zaštititi, što hitnije ćemo utvrditi vlasničke odnose, urediti i očistiti okolni prostor koliko je moguće, a dugoročno potaknuti obnovu i prenamjenu u funkcionalne prostore s potrebnim javnim sadržajima (kultura, sport, obrti itd).

Kultura i sport

Kako bi se što više stanovnica i stanovnika Trešnjevke uključilo u sportsko-rekreacijske aktivnosti i iskoristilo sportski potencijal četvrti, potrebno je obnoviti postojeće sportske objekte, osobito uz pomoć dosad nedovoljno iskorištenih EU-fondova. Tu se osobito ističe potreba za obnovom Doma sportova i njegova oštećenog krovišta, obnova Cibone i objekata unutar kompleksa te adaptacija i moguće proširenje stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Uz to, prioritetna je potreba za očuvanjem ragbija u Rudešu, a time indirektno i u Zagrebu.

Kulturu ćemo vratiti na ulice i u svakodnevni život događanjima u javnim prostorima i poticanjem stvaranja novih kulturnih žarišta.

Pojedine inicijative pokazale su da je u poslijepodnevnim i večernjim satima moguća kulturna preobrazba Tratinske ulice ili trešnjevačke tržnice, i to zabavnim i edukativnim događanjima koja će poboljšati svakodnevni život zajednice. Stoga ćemo poticati lokalne udruge i neformalne skupine da organiziraju takva događanja na otvorenom te donijeti plan uređenja javnih površina kako bi bile u skladu s potrebama građanki i građana. Gradski prostori mogu se koristiti i za kulturno-edukativna događanja u cijeloj četvrti. Dobar je primjer navedenih inicijativa Muzej susjedstva Trešnjevke, kvartovski muzej koji su izgradili stanovnici Trešnjevke. Tom se vrijednom inicijativom potiču demokratska načela i uključivanje zajednice i njeguje ideja revalorizacije baštine.

Zelenilo i vode

Fallerovo šetalište uz potok Črnomerec izrazito je popularna šetnica i važan dio zagrebačke zelene infrastrukture. Nažalost, potok je onečišćen i neodržavan kao i nasipi koji ga omeđuju. Puteljci na nasipu nisu obnavljani godinama kao ni pješački mostovi preko Črnomerca od kojih tri spajaju Ljubljanicu i Pongračevo. Zbog toga postaju nesigurnima za pješake. Za urbani razvoj iznimno je važno sačuvati potok i urediti zapušteno šetalište te posaditi dodatno zelenilo, pogotovo stabla. Zelene površine uz potok vitalne su za budućnost nasipa te ćemo ih redovito održavati, a šetnicu na nasipu obnoviti kako bi bila prohodna i pristupačna, osobito za starije i osobe s invaliditetom. Prostor uz potok Kustošak, koji povezuje Voltino naselje i Rudeš, uredit ćemo u šetnicu uz ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu. U suradnji s građanskim inicijativama za zaštitu potokâ, dugoročno ćemo institucionalno zaštititi trešnjevačke potoke kako bi se spriječila njihova eksploatacija, dodatno natkrivanje, nadogradnja i organizirano uništavanje.

Očuvat ćemo postojeće, rijetke, zelene površine, potaknuti sadnju novog zelenila i drveća te iskoristiti nekorištene i zapuštene parcele kao male zelene oaze.

To će djelomično smanjiti primjetno povećanje temperature zraka u naselju tijekom ljetnih mjeseci prouzročeno ponajprije preizgrađenošću četvrti na štetu zelenih površina. Munjarski put, livada Selska – Krapinska – Zagorska jedina je veća sačuvana zelena površina u četvrti, omeđena s nekoliko mjesnih odbora. S obzirom na to da Trešnjevka sjever ima samo 3,2 % javnih zelenih površina, stanovnice i stanovnici žele tu površinu sačuvati zelenom i dodatno urediti što su potvrdili na zboru građana 2018. godine kao i u našoj anketi.

U istočnom dijelu Rudeša, koji nema dostupne uređene i sadržajno ispunjene javne zelene površine, očuvat ćemo zelenu površinu kod Dječjeg vrtića Matije Gupca i urediti je kao park i dječje igralište.

Vraćanje javnih česmi s pitkom vodom jedno je od jednostavnih, a vrijednih rješenja koje bi ublažilo posljedice klimatskih promjena u gradu. S obzirom na postojeću infrastrukturu, odmah ćemo širom četvrti uvesti javne česme i građankama i građanima vratiti pitku vodu. Zeleni vrtovi na krovovima postojećih zgrada duž Trešnjevke poboljšali bi kvalitetu zraka, a ujedno bi bili idealno mjesto za urbane vrtove jer je dokazano da je na visinama onečišćenje smanjeno te se ondje mogu uzgajati i zdrave, jestive biljke.

Infrastruktura koja prati život

Posljednjih 30 godina svjedočimo mahnitom preobražaju vizure cijele Trešnjevke u kojoj su se parcele s obiteljskim kućama i vrtovima masovno pretvorile u stambene zgrade s velikim brojem stanova. Taj je proces, između ostalog, prouzročio prometne gužve, nedostatak parkirališnih mjesta te pretrpanost obrazovnih i zdravstvenih ustanova i domova za starije.

Nedostatak parkirališnih mjesta problem je na cijelom području Trešnjevke sjever, a osim povećanja broja parkirališnih mjesta, rješenje vidimo i u smanjenju broja osobnih vozila. Taj cilj može se postići poboljšavanjem strukture javnog prijevoza i uvođenjem sustava biciklističkih mreža diljem grada. U skladu s održivim prometnim planom za koji se zalažemo poboljšat ćemo mrežu javnog prijevoza koja će ljudima omogućiti efikasno kretanje i bez automobila, povećati pješačke zone i omogućiti nesmetano kretanje biciklom

Preopterećenost odvoda i kanalizacijske mreže zbog preizgrađenosti posljednjih godina uzrok je sve češćih poplava. Nakon gotovo svake obilnije kiše građankama i građanima su domovi poplavljeni, često i fekalnim vodama. Zbog neprikladnog sustava odvodnje otpadnih voda, u poplavama stradava privatna imovina. Taj problem već dugo pogađa Rudeš, no ne rješava se, a uz daljnju stanogradnju zahvaća i druge dijelove Trešnjevke. Stanarke i stanari Maglajske ulice u blizini trešnjevačke tržnice još uvijek nemaju adekvatno riješen problem kanalizacije. Iako se njezina sanacija iz godine u godinu uvrštava u planove, do danas nije bilo pomaka nabolje. 

Kako bi se riješili navedeni problemi, u planu je ulaganje u sanaciju vodovoda u starijim dijelovima grada te razdvajanje odvodnje oborinskih voda od kanalizacijskih. Potrebna je izgradnja ispusta oborinskih voda koji se spaja na kolektor za odvodnju na Horvaćanskoj cesti te provođenje kanalizacijske mreže u Maglajskoj ulici.

Problemi škola i vrtića na području Trešnjevke raznoliki su, ali se svuda uočava manjak kapaciteta zbog porasta stanovništva, a dio građevina je dotrajao te dodatno oštećen nedavnim potresima.

OŠ kralja Tomislava, izgrađena 1928. godine, u lošem je stanju i nesigurna za učenike i učenice te radnike i radnice. Škola je na rubu kapaciteta kao i susjedni Dječji vrtić Trešnjevka. Dvorana u OŠ Voltino oštećena je u zagrebačkom potresu i zahtijeva obnovu. OŠ Augusta Šenoe također je oštećena i nema dovoljno kapaciteta da primi nove učenike. Nedostatak vrtićkih kapaciteta, pogotovo za djecu jasličke dobi, velik je problem na području cijele četvrti.

Prioritet je stručno procijeniti stanja škola i napraviti plan obnove te u sljedećoj fazi obnoviti škole za koje se ustanovi potreba za tim.

Rast naselja mora pratiti i izgradnja vrtića i škola. Jedan od primjera je područje MO-a Pongračevo u kojem se napokon gradi područna zgrada OŠ Augusta Šenoe, ali samo za niže razrede, pa ćemo što prije osigurati i prostor za učenike viših razreda. Uz to, put do svih škola za djecu treba biti siguran, stoga će nam prioritet biti sigurno kretanje djece u prometu.

Problem dotrajale tramvajske pruge duž Tratinske i Ozaljske dodatno je pogoršan nakon potresa u ožujku i prosincu 2020. kada su se znatno pojačale vibracije i buka pri prolasku tramvaja. Uz upitnu ispravnost tračničke infrastrukture, frekventnost tramvajskog prometa, malu udaljenost pruge od stambenih zgrada, problem predstavlja i brzina koju tramvaji dostižu. Hitno ćemo analizom utvrditi stanje tračnica, asfaltne i pločaste strukture i infrastrukture ispod kolosijeka te nakon toga donijeti plan sanacije cijelog područja Tratinske i Ozaljske. Osim sanacije, cijela Trešnjevka sjever očekuje izradu sveobuhvatnog prometnog plana koji bi trajno riješio prometne probleme

Zapušteni pružni prijelazi Magazinska – Jagićeva i Zagorska – Vodovodna – Magazinska gorući su problem spoja Trešnjevke sjever i Črnomerca. Pružni prijelaz na Magazinskoj prema Jagićevoj ulici iznimno je opasan i nesiguran, a dnevno se njime koristi više od 2 000 ljudi. U najkraćem roku osigurat ćemo prijelaz (nathodnik, pothodnik) preko pruge i sinkronizirati dizanje tamošnje rampe s onom u Vodovodnoj ulici. Prometni problem pružnog prijelaza Zagorska – Vodovodna – Magazinska riješit ćemo denivelacijom pruge što je predvidjela i studija iz 2009. prema kojoj bi se obnavljali Trg Franje Tuđmana, Zapadni kolodvor i Trg Krešimira Ćosića. Dugoročno će sveobuhvatan prometni plan revitalizirati cijelu gradsku željeznicu. Život s prugom vidimo kao prednost, zahvaljujući njezinoj ulozi povezivanja, a ne kao opasnost!

Prometni problemi Trešnjevke također su vezani uz nesustavno održavanje infrastrukture i neadekvatno praćenje rasta izgradnje, povećanja broja stanovnika i vozila. Uočava se loša povezanost najzapadnijeg dijela Trešnjevke sjever sa zapadnim dijelom grada te se stvaraju nepotrebne gužve na određenim punktovima (Anina ulica, spoj Ozaljske s Vukovarskom, Tomislavova i Zagorska, dio Selske ceste i sl). Uz to, u posljednje se vrijeme proizvoljno i bez prave analize, izlaska na teren i komunikacije s korisnicama i korisnicima mijenjala regulacija prometa (Ljubljanica, Ciglenica…), pa su građanke i građani nezadovoljni i zbunjeni, a vrlo često ponuđena rješenja nisu prikladna ni trajna. 

U komunikaciji s građankama i građanima radit ćemo na rješavanju problema navedenih točaka te poboljšati povezanost s drugim četvrtima. No isto tako jačat ćemo alternativne načine prijevoza i osigurati adekvatne biciklističke staze diljem Trešnjevke, te napraviti gradsku mrežu koja će omogućiti širu biciklističku povezanost.

Uredit ćemo postojeću prometnu infrastrukturu, posebice u starijem dijelu Rudeša, Pongračevu, u dijelu Stare Trešnjevke, Ciglenice i Ljubljanice.

Ta je infrastruktura zapuštena, zanemarena i nesigurna jer manjkaju nogostupi, biciklističke staze, iscrtana parkirališna mjesta, pješački prijelazi i signalizacija, postojeći su puteljci derutni, a kolnici dotrajali.

Čistoća i onečišćenje zraka

Uz mnogobrojne navedene probleme, građanke i građani Trešnjevke sjever upozoravaju i na neprimjereno i nedovoljno održavanje komunalne infrastrukture (odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta) za koju se u 2021. godini za četvrt planira potrošiti 10 327 800,00 kn. Velik su problem neravnomjerno i neredovito odvoženje otpada, neadekvatno raspoređene kante koje nagrđuju ulice, nečistoća i otpad na ulicama i zelenim površinama, neodržavani slivnici, loše održavane ceste te mnogi drugi. Za osnovno održavanje gradske četvrti građanke i građani izdvajaju sredstva, no ona se dosad nisu transparentno i adekvatno trošila te se primjećuje nerazmjer između onoga što je plaćeno i što je obavljeno. 

Na području Trešnjevke nalazi se više od desetak divljih deponija od kojih je najveći u zapadnom dijelu Rudeša. Opći problem s otpadom vezan je uz komplicirano i nesustavno gospodarenje otpadom na razini grada što je nužno odmah adresirati. Građani i građanke koje se koriste reciklažnim dvorištima i odvajaju otpad ćemo nagrađivati, a edukacijom i kažnjavanjem svih koji nepropisno odlažu otpad mogu se postupno sanirati sva divlja odlagališta otpada.

Kontinuiranim aktivnostima deponije ćemo sanirati i revitalizirati kako bi se zaustavilo onečišćenje tla i podzemnih voda te kako bi se oni pretvorili u aktivne zelene površine.

Mjerenja upozoravaju na veliko onečišćenje zraka na području Trešnjevke sjever koje je prouzročeno nedostatkom zelenila, iznimno velikom gustoćom prometa i onečišćenjima vezanim uz grijanje u zimskom razdoblju. Ozelenjavanjem javnih površina, smanjenjem gustoće prometa i prelaskom na ekološki prihvatljivije metode grijanja pomoću gradskih poticaja može se uvelike poboljšati kvaliteta zraka što je jedno od osnovnih mjerila opće kvalitete života.

Otvorena i uključiva lokalna samouprava

Na razini mjesne samouprave zalagat ćemo se za implementaciju Protokola Vijeća Europe o pravu na sudjelovanje u poslovima lokalnih vlasti koji potiče razradu mehanizama sudjelovanja građanki i građana u donošenju odluka na lokalnim razinama i omogućuje provođenje načela transparentnosti i otvorenosti, jačanje procedura za uključivanje u proces savjetovanja s javnošću, participativno budžetiranje, lokalne referendume, peticije, zborove građana, jačanje prava na pristup informacijama, uključivanje pripadnika ranjivih skupina te razradu mehanizama za rješavanje pritužbi i prijedloga. Građanikama i građanima treba osigurati njihovo pravo na sudjelovanje i vjerujemo da prave promjene dolaze odozdo, uz kontinuiranu komunikaciju i međusobnu podršku!