Gradska četvrt

Sesvete

Sesvete

Sesvete su prostorno najveća gradska četvrt, među vodećim naseljima u RH po prirastu stanovništva, s velikim razvojnim potencijalom kojeg ne prati razvoj komunalne infrastrukture, razvoj prometnica, javnih površina, javnih sadržaja, kulture ni sporta. U nastavku možete dobiti detaljniji uvid u naše mjere i planove vezane za ključna područja.

Izazovi povezani s komunalnom infrastrukturom poput priključaka na vodovodnu i plinsku mrežu, a pogotovo kanalizacijsku mrežu (poput nedovršenog projekta šesnaest crpnih stanica za sjeveroistočni dio četvrti bez odgovarajuće mreže) na području naše gradske četvrti naš su najveći prioritet i to ne samo za područje Gradske četvrti Sesvete, već za cijeli grad Zagreb, a moguće ih je riješiti samo uzimajući u obzir Sesvete i svih 46 mjesnih odbora kao jedinstvenu cjelinu.

Kao što svaka kuća treba dobar temelj, tako je i osnova svih naših promjena u Prostornom planu grada Zagreba. Prostorni plan Grada Zagreba potrebno je izmijeniti, a nastavno na njega i Generalni urbanistički plan Sesveta (GUP Sesvete) koji nije popratio razvoj Sesveta i njegovih stanovnica i stanovnika. 

GUP je potrebno izmijeniti te uključiti nove prostorne zone, a postojeće prenamijeniti i omogućiti Sesvećanikama i Sesvećanima razvoj i napredak oko novog centra Sesveta na prostoru bivše tvornice „Sljeme“.

Sadržaji javne namjene na tom području, popraćeni zonama poslovne i  stambene namjene, te parkovne površine omogućit će kvalitetno povezivanje Novog Jelkovca s centrom Sesveta. Treba razmotriti izmještanje gospodarske zone prema istoku i postojećoj gospodarskoj zoni u Sesvetskom Kraljevcu.

Uz ranije spomenute zahvate, brownfield područja poput bivše vojarne „Sesvetska Sopnica“,  „Gliboki Jarek“ i „Šija vrh“ planiramo prenamijeniti iz divljeg deponija u prostore koji mogu postati novo stambeno naselje. Uz njih se unutar kompleksa trebaju predvidjeti i prateći sadržaji ili pak javne usluge od osobite važnosti, poput javne vatrogasne postaje. Potrebno je adekvatno prilagoditi i neke postojeće lokacije poput Sesvetske tržnice, Sesvetskog sajma, autobusnog terminala, željezničkog kolodvora.

Zajedno s vama, našim dragim Sesvećankama i Sesvećanima, stanovnicima Sesvetskog prigorja Možemo! promijeniti našu svakodnevicu.

Svaka zagrebačka gradska četvrt ima slične probleme, ali Sesvete su, kao istočna vrata grada Zagreba, posebno izložene dnevnim i tjednim migracijama stanovnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije zbog čega se Možemo! i Zagreb je NAŠ! zalažu za rješavanje problema na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom planu u svim područjima koja čine sesvetsku svakodnevnicu.

Promet

Željeznica

 • Kratkoročno ćemo raditi na hitnom dovršavanju željezničkih postaja Sesvetska Sopnica (u izgradnji) i Sesvetska Selnica koje će omogućiti da se za 15 minuta stigne do centra Zagreba kao i na povećanju broja parkirališnih mjesta na svim stanicama u gradskoj četvrti. 
 • Srednjoročno je potrebno provesti rekonstrukciju kolodvora Sesvete i prilagoditi ga standardima 21. stoljeća. Angažirat ćemo se na ponovnom zaustavljanju svih brzih vlakova u Sesvetama te na uspostavi noćnih prigradskih vlakova na liniji Savski MarofDugo Selo i uvođenje željezničke linije SesveteVelika Gorica (stanica Buzin). Potrebno uvesti i željezničku vezu naselja Iver koja će velikom broju pretežito mladog stanovništva iz tog naselja u nastajanju osigurati brzu vezu sa centrom Zagreba. 
 • Naš se program dugoročno temelji na izgradnji/stvaranju/razvoju intermodalnog čvorišta na prostoru parkirališta u Ninskoj ulici, odnosno na integriranju željeznice, tramvaja i razvoju sustava Park & Ride kao i daljnjeg povezivanja s Prigorjem, Zagorjem i Posavinom.

Sustavno ćemo raditi na integriranju željeznice, tramvaja i Park & Ride sustava kako bi se četvrt povezala sa Prigorjem, Zagorjem i Posavinom.

Tramvaj i autobus

 • Uvest ćemo i produljiti određene autobusne linije što podrazumijeva povezivanje Sesveta s bliskim a nepovezanim dijelovima grada, uvesti noćne linije i češće autobusne linije nedjeljom te povezati i uskladiti rasporeda polaska autobusa s  prigradskim linijama vlakova. 
 • Povezat ćemo Novi Jelkovec i Jelkovec izmjenama trase kako bi oba naselja imala koristi od linija koje već prolaze kroz njih te ih povezati sa Žitnjakom, Ivanjom Rekom (i, posljedično, Kvatrićem) te Sesvetama.
 • Razmatrat ćemo dovođenje tramvaja u Sesvete. Tramvaj u Sesvetama sigurno će voziti kada se ispune svi preduvjeti za rasterećenje koridora Zagrebačke ulice i nakon izgradnje intermodalnog čvorišta na prostoru javnog parkirališta u Ninskoj ulici istočno od Badela.

Pješaci i biciklisti

 • Potrebno je izgraditi, urediti i povezati već postojeće biciklističke i pješačke pravce/staze prema Zagrebu (Slavonska, Zagrebačka) te izgraditi biciklistički koridor prema Popovcu kroz Gliboki jarek i urediti sve dostupne površine prema Kašini, Ivanjoj Reki, Resniku i dalje prema Savi. Potrebno je urediti nastavak polivalentne biciklističke staze/šetnice uz potok Vuger prema Vugrovcu koji će uzeti u obzir i povezivanje Brestja i Luke kroz šumu Divjaču.
 • Srednjoročno planiramo iskoristiti udaljenost od samo 2,5 km od centra Sesveta do Dupca, Novog Jelkovca, Sesvetskih Sela i Popovca kako bismo sesvetskim biciklistkinjama i biciklistima osigurali veću mogućnost kretanja. 
 • Dugoročno planiramo Sesvete u potpunosti povezati biciklističkom magistralom koja će prolaziti kroz Zagreb po Savskom nasipu te budućom šetnicom i koridorima prema Lazu, Goričici, Dugom Selu i uz prugu prema centru Zagreba, a i dalje.

Automobilski promet

 • Kratkoročno u pogledu automobilskog prometa treba hitno započeti radove na Branimirovoj ulici i planirati poveznicu s budućom prometnicom. Izmijenit ćemo projekt izgradnje Branimirove ulice na način da se preko doline potoka Vuger u projektu predvidi gradnja vijadukta, a ne nasipa koji je trenutno u planu. Izgradnja nasipa visine skoro 7 metara vizualno bi uništila dolinu, ali i donijela nesagledive negativne posljedice po okoliš i korištenje cijele doline koja bi bila presječena zidom.
 • Uz početak radova na Branimirovoj ulici, planiramo hitno započeti radove na prometnici koja će najkraćim mogućim putem povezati Novi Jelkovec s Industrijskom cestom i tako približiti naša dva naselja. Usklađivanjem rada semafora osigurat ćemo i veću protočnost prometa uz postojeće resurse.
 • Branimirova ulica mora biti početak rješavanja ukupnog prometa u Sesvetama. Međutim, njena će izgradnja postati novi sesvetski problem ako se ne predvidi  povezivanje s budućim produljenjem Vukovarske, spajanje s Industrijskom, Bjelovarskom i ostalim postojećim prometnicama. Stoga planiramo poveznicu između Novog Jelkovca i Sesveta uključiti u sustav prometnica koje omogućavaju suživot svih sudionica i sudionika u prometu.
 • Započet ćemo radove na brzoj cesti PopovecKašina, proširiti odnosno produljiti Slatinsku, Industrijsku, Vukovarsku te ostale ulice nužne za olakšanje i poboljšanje prometnog sustava u samim Sesvetama. Cilj nam je do kraja mandata završiti radove na denivelaciji Jelkovečke i pružnih prijelaza u Sesvetskom Kraljevcu.

Sport i rekreacija

Prema našem se programu sport i rekreacija u Sesvetama temelje na javnoj i širokoj dostupnosti terena, igrališta, prostora i staza bez ograničavanja pristupa.

 • Kratkoročno planiramo pokrenuti aktivnosti oko izgradnje novog SRC-a „LUKA“ (na prostoru bivšeg školskog igrališta Osnovne škole Luka, uz potok), a sva igrališta u gradskom vlasništvu oplemeniti i osvijetliti.
 • Srednjoročno i dugoročno predstavit ćemo aktivnosti u našim ostalim mjesnim odborima, a planiramo osnivanje i pokretanje SRC-a Soblinec kao temelj za razvoj vodenih sportova poput veslanja, uz poštivanje ostalih udruga i stanovnika koje dijele taj prostor.
 • Šuma Divjača, naša krasotica, pruža nebrojene mogućnosti za izgradnju poučnih i trim staza koje će povezivati Sesvete s ostalim naseljima i ići dalje, prema Lipi i obroncima Medvednice.

Kultura

U najkraćem mogućem roku imamo u planu pokrenuti aktivnosti oko izgradnje kulturnog centra i glazbene škole na području bivše tvornice Sljeme i, koristeći dostupne sadržaje u samim Sesvetama poput Narodnog sveučilišta, oplemeniti i ojačati kulturnu scenu u Sesvetama i okolici. 

 • Srednjoročno planiramo pokrenuti aktivnosti oko već izgrađenog kulturnog centra u Novom Jelkovcu stavljajući njegov prostor u funkciju te proširiti mrežu planinarskih i biciklističkih ruta koje će se povezati s vinskim cestama i putevima. 
 • U suradnji s Muzejom Prigorja u Sesvetama planiramo promicati povijesno naslijeđe i naša povijesna nalazišta te cjelokupni kulturni život spojiti u jednu veliku cjelinu u kojoj će svi Sesvećani uživati.
 • Dugoročno planiramo oplemeniti javne prostore dodatnim mogućnostima koje bi se otvorile pretvaranjem silosa i pomoćnih zgrada u iskoristive prostore za daljnji rad na kulturnom planu.

Pokrenut ćemo aktivnosti oko izgradnje kulturnog centra i glazbene škole na području bivše tvornice Sljeme te raditi na jačanju kulturne scene u Sesvetama i okolici.

Zdravstvo

 • Kratkoročno je, s obzirom na veličinu Sesveta i broj stanovnica i stanovnika, potrebno povećati broj pedijatara te dostupnost specijalista (ORL, pulmologa) i hitno pokrenuti aktivnosti vezane za povećanje kapaciteta fizikalne terapije. 
 • Srednjoročno ćemo pokrenuti aktivnosti vezane za opremanje i podizanje razine usluga lokalnih, disperziranih ambulanti u postojećim, ali i proširenim okvirima, a krajnji cilj naših aktivnosti bit će smanjenje broja pacijenata po liječniku i povećanje razine zdravstvene zaštite na prostoru gradske četvrti te pokretanje pripreme za novi dom zdravlja koji je spreman kvalitetno zdravstveno skrbiti za sve svoje Sesvećane.