Grad Zagreb ne drži dovoljno do mladih. Zabrinutost za budućnost i egzistenciju, nedostatak društvenih sadržaja i prostora za mlade, nemogućnost osamostaljenja i stambena ovisnosti o roditeljima te problemi vezani uz školovanje i zapošljavanje na kvalitetnim poslovima samo su neki od problema s kojima se susreću mladi. Zagreb na raspolaganju ima mnoge poluge za rješavanje navedenih  problema i njih ćemo iskoristiti za povećanje kvalitete života i životnog standarda različitih skupina mladih.

Prostori i sadržaji za mlade

Centri za mlade
Pokrenut ćemo gradske Centre za mlade na više lokacija u Zagrebu tako da budu dostupni svim mladima bez obzira na to u kojem dijelu grada i gradskoj četvrti žive. Centri će pružati prostor za aktivnosti rada s mladima, druženje i provođenje slobodnog vremena. Bit će namijenjeni mladima od 14 do 29 godina, a omogućavat će im da i sami kreiraju dio programa. Posebno ćemo voditi računa da u aktivnosti centara uključimo mlade u riziku od socijalne isključenosti te mlade u tzv. NEET statusu (mladi između 18 i 24 godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju, engl. not in education, employment or training).

Podrška udrugama mladih

Nastavit ćemo financijski podržavati rad s mladima i aktivnosti udruge mladih i za mlade, no smislenije. Financirat ćemo dvogodišnje i trogodišnje programe (umjesto jednogodišnjih projekata) te dodjeljivati sredstva po kriterijima relevantnosti programa (umjesto dosadašnjeg principa “svima po malo, a gotovo nikome ništa”).

Stanovanje

Dostupno stanovanje za mlade
Poticat ćemo osamostaljivanje mladih kroz aktivnu gradsku politiku koja će im olakšati rješavanje stambenog pitanja. To ćemo postići mjerama poput gradnje javnih gradskih stanova za najam, poticanja dugoročnog najma, pokretanja inovativnih modela neprofitnih stambenih zadruga putem kojih će mladi moći ulagati vlastita sredstva u priuštivu gradnju stanova, te smanjivanja i stabilizacije cijene stanovanja.

Zapošljavanje

Uvest ćemo gradski sustav plaćenih učeničkih i studentskih praksi. U Zagrebu se nalazi najveći broj obrazovnih i visokoškolskih ustanova, a Grad je jedan od najvećih poslodavaca u državi. Sustav praksi omogućit će učenicima i studentima da steknu praktične vještine za rad na raznim poslovima (npr. u gradskim uredima, APIS IT-u, Zrinjevcu i sl), što će povećati njihove šanse za zaposlenjem. Ujedno, prakse doprinose sustavnom stvaranju stručnih radnica i radnika potrebnih za budući razvoj grada.

Ravnopravna dostupnost obrazovanja

Učeničke i studentske stipendije
Zagrebačke stipendije jesu izdašnije od većine stipendija drugih gradova i općina, no pokrivaju mali udio učenika, učenica, studentica i studenata u Zagrebu. Kako bi obrazovanje bilo dostupno svima sukladno njihovim mogućnostima, povećat ćemo sredstva koja Grad izdvaja za učeničke i studentske stipendije. Uz stipendije za izvrsnost, uvest ćemo značajne pomake prema adekvatnijem ciljanom stipendiranju podzastupljenih i ranjivih skupina (npr. mladih u nepovoljnom socioekonomskom položaju, mladih s invaliditetom, mladih pripadnika romske zajednice). Također, brojne odvojene natječaje za stipendije objedinit ćemo u jedan glavni natječaj te omogućiti postupak prijave putem interneta.

 

Domovi za sve
Povećat ćemo gradske kapacitete domova za učenike, učenice, studentice i studente, te ujednačiti standard smještaja u svim učeničkim domovima kojima Grad upravlja.

Tolerancija, angažiranost i solidarnost

Građanski odgoj i obrazovanje u sve škole
Po uzoru na druge gradove u Hrvatskoj, uvest ćemo izvannastavnu aktivnost Odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo u sve osnovne škole od 5. do 8. razreda i u sve razrede srednje škole u Gradu Zagrebu. Detaljnije o tome može se pročitati u tematskom programu o obrazovanju.

Mladi u riziku od socijalne isključenosti

Razvijat ćemo suradnju između različitih institucija kako bi se mlade iz marginaliziranih skupina potaknulo na ostanak u obrazovnom sustavu. Osigurat ćemo materijalnu i novčanu podršku učenicama i učenicima iz marginaliziranih skupina (primjerice, kroz nabavku udžbenika i drugog školskog materijala, topli obrok, prijevoz i edukaciju za nastavnike i nastavnice koji rade s tom populacijom). Na razini grada razvit ćemo sustav ranog prepoznavanja te praćenja mladih koji su u opasnosti od ispadanja iz obrazovnog sustava i od socijalne isključenosti. Iskustva iz drugih europskih zemalja pokazuju da je upravo sustav ranog prepoznavanja zaslužan za smanjenje broja mladih koji prekidaju obrazovanje te za prevenciju njihove dugotrajne nezaposlenosti, kao i za smanjenje broja mladih u riziku od socijalne isključenosti. Grad Zagreb, uz suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te lokalnim Zavodom za zapošljavanje, može pratiti mlade kroz sustav te razviti modele ranog identificiranja, a zatim i izravnog rada s mladima koji su u povećanom riziku od socijalne isključenosti.

Grad koji pita, sluša i uvažava mišljenja mladih!

Program za mlade
Uvest ćemo praksu redovitog donošenja Programa za mlade Grada Zagreba koji neće biti lista načelnih floskula. Program će biti detaljno razrađen s konkretnim provedbenim mjerama i aktivnostima, planiranim rezultatima, mjerljivim pokazateljima uspjeha, predviđenim financijskim sredstvima te institucijama zaduženima za provedbu. Uključit ćemo Savjet mladih Grada Zagreba u nadzor i praćenje provedbe programa.

Savjet mladih
Ojačat ćemo ulogu Savjeta mladih tako što ćemo mlade konzultirati oko svih važnih tema koje ih se tiču (stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje i sl), a ne samo tema poput volonterstva i mogućnosti provođenja slobodnog vremena.

Unaprijedit ćemo način izbora članica i članova Savjeta mladih. Osigurat ćemo zastupljenost najraznolikijih grupacija mladih, umjesto samo onih koje podržava vladajuća većina u Gradskoj skupštini.

Pravo glasa na lokalnim izborima od 16. godine

Zagovarat ćemo proširenje prava glasa na mlade koji su navršili 16 godina tj. spuštanje dobne granice za glasanje na lokalnim izborima te izborima za mjesnu samoupravu. Iako smo svjesni da ovaj prijedlog ne možemo provesti na razini Grada, smatramo da bi proširenje prava glasa trebalo provesti prvo na razini izbora za lokalnu i mjesnu samoupravu – tamo gdje je kontakt mladih s politikama koje na njih utječu najizravniji.