Ljudska sigurnost

Siguran, otporan i solidaran grad

Smatramo da je potrebno novo promišljanje koncepta sigurnosti. Od pozicije iz koje se sigurnost građanki i građana percipira kroz djelovanje represivnog aparata nužno se okrenuti prema shvaćanju da se sigurnost, ali i zdravlje ljudi, osiguravaju kroz sinergijsko djelovanje institucija, sustava civilne zaštite i solidarnog doprinosa građana i građanki. To je osobito važno s obzirom da ugroze za sigurnost građana i građanki u budućnosti primarno dolaze od klimatskih promjena i prirodnih nepogoda. Od ukupno pet mogućih ugroza za sigurnost građana i građanki Zagreba predviđenih u dokumentu Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Zagreba, čak su tri zahvatile Zagreb u 2020. godini: potresi, poplave i pandemija. Zbog klimatskih promjena postoji i stalna prijetnja učestalih ekstremnih padalina, ekstremnih temperatura i toplinskih valova, što pokazuje da scenariji katastrofe nisu više apstraktni pojmovi, već stvarne prijetnje te da sustav civilne zaštite mora biti spreman primjereno reagirati. Ekstremni vremenski uvjeti pokazali su i nužnost prilagodbe klimatskim promjenama proširivanjem zelenih površina, pošumljavanjem ulica, postavljanjem česmi s pitkom vodom i prioritiziranjem javnog namjesto automobiliskog prijevoza.

Kako bismo to osigurali, provest ćemo modernizaciju sustava civilne zaštite, čime ćemo osigurati brzu i primjerenu reakciju na krize, nesreće i elementarne nepogode. Tako moderniziran sustav civilne zaštite težit će inkluziji građana i građanki, dok će međugrađansku solidarnost tretirati kao sastavni i nezaobilazni faktor svog djelovanja. Nadalje, on će se temeljiti na ažuriranim podacima, jasnom lancu zapovijedanja i unaprijed pripremljenim procedurama spremnima za aktivaciju. Osigurat ćemo pritom da grad ulaže u edukaciju građana i građanki, osposobljava ljude za reakciju u trenucima ugroze te potiče volonterski angažman u području zaštite i spašavanja. To će rezultirati sinergijskim djelovanjem među gradskim institucijama, građankama, građanima, udrugama i građanskim inicijativama u prevenciji nasilja i kriminaliteta, kao i ulicama, parkovima i trgovima sigurnima od govora mržnje i nasilja. 

Trenutni sustav civilne zaštite previše se oslanja na kapacitete i reakciju institucija, a nedovoljno prostora daje uključivanju građana i građanki. Zbog nedovoljne koordiniranosti, institucije nakon potresa u Zagrebu i na Baniji nisu maksimalno iskoristile potencijal velikog broja ljudi koji su ponudili pomoć i stavili se na raspolaganje. Želimo to ispraviti. Brojne prošlogodišnje ugroze (potresi, pandemija, poplave) pokazale su visok stupanj solidarnosti u društvu. Tu solidarnost tretirat ćemo kao sastavni element sustava civilne zaštite, a ne kao smetnju rada temeljnim sigurnosnim institucijama. Solidarnost može i mora biti motor za izgradnju sigurnijeg društva. 

U skladu s opisanim ciljevima, provest ćemo iduće mjere:

  • Kontrolirat ćemo sredstva iz proračunske zalihe i striktno namjensko trošenje za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i sličnih događaja koji se ne mogu predvidjeti.
  • Što hitnije ćemo institucije od kritičnog značaja izmjestiti iz potresno neotpornih zgrada, kako bi se u slučaju potresa mogle neometano nastaviti sa svojim radom. 
  • U partnerstvu s vatrogastvom, prvom pomoći i policijom uspostavit ćemo volontersko-profesionalni sustav civilne zaštite koji će uključivati građane i građanke, udruge (od alpinističkih, preko socijalnih do udruga za zaštitu okoliša i zaštitu ljudskih prava) i građanske inicijative, od kvartovske do gradske razine.
  • Provest ćemo edukacije za građane i građanke o postupanju u kriznim situacijama, kampanje informiranja o mogućnostima volonterskog uključivanja i lokalne akcije solidarnosti s onima koji su socijalno isključeni ili stradali u nesrećama.
  • Unaprijedit ćemo sustav civilne zaštite kao podršku zdravstvenom sustavu, primjerice u provedbi epidemioloških mjera praćenja kontakata, testiranja i cijepljenja ili komunikacije s građanima.
  • Promicat ćemo inicijative poput nagrade “Luka Ritz”, usmjerene prema suzbijanju (uličnog) nasilja među djecom i mladima na gradskoj razini.
  • U suradnji s udrugama civilnog društva provodit ćemo kampanje suzbijanja mržnje i netrpeljivosti prema ranjivim skupinama.
  • U suradnji s PU zagrebačkom, povećat ćemo stopu rješavanja kaznenih djela.
  • Organizirat ćemo edukaciju policijskih službenika i službenica za aktivan rad u zajednici i uspostaviti sustav kvartovskih kontakt-policajaca i policajki uz jačanje uzajamnog povjerenje između građana, građanki i policije.