Digitalni grad

Premda Grad Zagreb raspolaže značajnom IT infrastrukturom, a prije dvije godine donio je i strategiju razvoja „pametnog grada”, u protekla dva desetljeća gradska vlast nije uvodila tehnologije ni prema kakvom planu, nego po inerciji. Od rješenja koja nisu sustavna i upotrebljiva najviše je koristi imala upravo vlast koju nije zanimala otvorenost, transparentnost i učinkovitost.

To ćemo promijeniti. Intenzivnom primjenom digitalnih tehnologija pomoći ćemo ubrzanoj preobrazbi netransparentne, personalizirane i zatvorene gradske uprave u upravu koja će biti javno odgovorna, učinkovita i poticati građanke i građane na participaciju u procesima planiranja i odlučivanja. Razvojem gradske digitalne infrastrukture i digitalizacijom gradskih sustava pridonijet ćemo socijalnoj uključenosti, održivu prometu, ekonomskom razvoju i zelenoj tranziciji.

Ravnopravna dostupnost komunikacijske infrastrukture i edukacija

 1. Širenjem gradske bežične mreže izvan središta grada u javnim ćemo objektima i u javnom prijevozu svima osigurati anoniman pristup internetu. Pomoći ćemo tome da većina kućanstava i u naseljima poput Brezovice i Markuševca ima pristup brzom internetu i informirati korisnike o pravima u odnosima s telekomunikacijskim operaterima.
 2. Opremat ćemo škole naprednim digitalnim tehnologijama (robotika, IoT i sl.) i adaptivnim tehnologijama te razviti modul kritičke medijske pismenosti u sklopu odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo.
 3. Kako bismo smanjili dobni, socijalni i rodni jaz, organizirat ćemo besplatne edukacije u računalnim vještinama i kritičkoj medijskoj pismenosti s pomoću mreže gradskih knjižnica i bibliobusa.

Digitalna participacija

 1. Polazeći od načela pristupačnosti (en. accessibility) i upotrebljivosti (en. usability), ubrzano ćemo reorganizirati središnji gradski portal i pripadajuće mobilne aplikacije kako bi se pregledno, ažurirano i uz lako pretraživanje prezentirale: 1) informacije o gradskoj upravi, 2) odluke svih razina gradske uprave, od gradonačelnika, gradske uprave i Gradske skupštine do vijeća četvrti i mjesnih odbora, 3) sve digitalne usluge Grada i njegovih komunalnih službi.
 2. Kampanjom ćemo informirati građanke i građane o tome kako se mogu koristiti gradskim mrežnim servisima, a kontinuiranim ispitivanjima potreba razvijati nove servise i resurse.
 3. Kreirat ćemo i interaktivni dio portala gradske uprave na kojemu će građanke i građani moći sudjelovati u javnim konzultacijama o lokalnim politikama, prijavljivati probleme, predlagati mjere različitim tijelima gradske vlasti i sudjelovati u procesima participativnog budžetiranja.
 4. Razvijat ćemo i eksperimentalne funkcije interaktivnog dijela portala kako bismo olakšali samoorganiziranje građana na mikrolokalnoj razini – od nekomercijalnog korištenja javnih termina u prostorima mjesnih odbora do dijeljenja dobara i uzajamne pomoći unutar susjedstva.
 5. Unutar gradskih službi postupno ćemo izgraditi kapacitete kako bi one mogle održavati i moderirati platforme za participaciju i informiranje građanki i građana, da svakodnevno funkcioniranje ključnih digitalnih servisa ne bi ovisilo o trećim stranama.

Transparentno upravljanje gradom

 1. Analizirat ćemo podatke koje generiraju gradska uprava i gradska poduzeća, osuvremeniti načine prikupljanja podataka te ažurno objavljivati skupove podataka na postojećem podatkovnom portalu u otvorenim, standardiziranim i računalno iskoristivim formatima. U prikupljanju podataka bit će zaštićena privatnost građana  o kojima se ti podaci  prikupljaju.
 2. Uvest ćemo vizualne prezentacije ključnih informacija i pokazatelja o radu uprave (tzv. dashboardove) i poticati razvoj aplikacija za analizu otvorenih podataka koje će olakšati razumijevanje rada i postignuća gradske uprave.
 3. Razvit ćemo fiskalno transparentnu prezentaciju proračuna koja će biti segmentirana do razine mjesnih odbora i prezentaciju njegova ostvarivanja s podacima iz sustava javne nabave, podacima o ugovorima i podizvršiteljima.

Razvoj gradske digitalne infrastrukture

 1. Uspostavit ćemo etički okvir koji će definirati prioritete pri uvođenju i korištenju digitalnih tehnologija, a koji će se temeljiti na aktivnoj digitalizaciji gradskih usluga, davanju prednosti slobodnom softveru, otvorenim standardima i interoperabilnosti, agilnom razvoju usmjerenom prema korisniku i zaštiti digitalnih prava građanki.
 2. Inicirat ćemo partnerstva s drugim jedinicama javne uprave, građanskim inicijativama, znanstvenom zajednicom i poslovnim subjektima u razvoju otvorenih IT rješenja usmjerenih prema transparentnosti, učinkovitosti javnih sustava i unapređenju komunalnih usluga.
 3. Aktivno ćemo prikupljati i analizirati podatke o funkcioniranju gradskih službi i poduzeća radi optimizacije procesa, interventnog djelovanja i strategijskog planiranja.
 4. Gradsku upravu postupno ćemo prebacivati na slobodni softver i otvorene standarde gdje god i kad god to bude tehnički i ekonomski racionalno (u nabavi ili obnavljanju licencija), a pogotovo u slučaju softvera koji razvijaju gradske službe ili ga razvijaju treće strane specifično za potrebe Grada.
 5. Dugoročno ćemo uvesti elektronički pečat i potpis, elektroničku isporuku i elektroničko arhiviranje dokumenata radi optimizacije troškova i brzine komunikacije unutar gradskih struktura, a krajnji cilj bit će tranzicija u organizaciju „bez papira”. Grad će se držati načela prema kojemu fizičke i pravne osobe neće morati ponovno dostavljati formulare ili bilo kakve podatke koji postoje drugdje u gradskoj upravi.

Digitalna zelena tranzicija

 1. Kreirat ćemo aplikaciju i API za praćenje i planiranje vožnje tramvajem, autobusom, željeznicom i biciklom u realnom vremenu koja će građankama i građanima omogućiti optimalnu i održivu mobilnost javnim prijevozom u Zagrebu i susjednim županijama.
 2. Ubrzano ćemo uvoditi „pametna rješenja” u komunalnu rasvjetnu, toplinsku, plinsku i vodovodnu mrežu te u sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada kako bi Zagreb što prije smanjio svoj ekološki otisak i stvorio preduvjete za kružnu ekonomiju.
 3. Ubrzano ćemo uvoditi i tehnologije za energetsku tranziciju, poput upravljanja potrošnjom u kućanstvu, pametne elektroenergetske mreže i povećanja energetske učinkovitosti, koje će olakšati prelazak na obnovljive izvore energije i razvoj građanske i zadružne proizvodnje energije.
 4. Poticat ćemo i pomagati razvoj servisa za distribuirano korištenje resursa u gradu (primjerice mreže gradskih električnih bicikala, mreže gradskih električnih ride-sharing vozila itd), za civilni nadzor kvalitete zraka i cirkularnu ekonomiju uz povezivanje lokalnih proizvođača i potrošača (potičući organski uzgoj hrane, lokalizaciju ekonomije itd).

Zagreb kao poticatelj tehnološkog razvoja

(Detaljnije u programskom segmentu Gospodarstvo grada kao motor promjene)

 1. Grad će kontinuirano surađivati sa znanstvenom zajednicom, civilnim društvom i gospodarstvom u istraživanju i razvoju tehnoloških rješenja za bolje funkcioniranje Zagreba i jačanje R&D aktivnosti i gospodarskog potencijala u IT sektoru.
 2. S obzirom na to da će važnost gradske digitalne infrastrukture znatno rasti, sredstvima javne nabave pozitivno ćemo utjecati na tehnološke inovacije, kompetencije i kreativnost u lokalnoj sredini. Usmjeravat ćemo javnu nabavu na razvoj inovativnih, otvorenih, inkluzivnih, održivih i prema građankama i grđanima usmjerenih tehnoloških rješenja.
 3. Usmjeravat ćemo tehnološke i kreativne djelatnosti u Zagrebu prema prioritetima društvene inovacije, gospodarskog razvoja, zaštite radničkih prava, ekonomske demokracije, rodne ravnopravnosti i zelene tranzicije.
 4. Revidirat ćemo i osnažiti djelovanje Zagrebačkog inovacijskog centra, a s pomoću programa istraživanja i razvoja organizirati edukacijsku, savjetodavnu, financijsku i infrastrukturnu podršku inovativnim tehnološkim projektima.